Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Raatamo kerää ja suojelee asiakkaidensa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

  Rekisterinpitäjä: Raatamo avoin yhtiö (2638719-4)
  Osoite: Katariina Saksilaisen katu 11 B 24 00560 Helsinki
  Puhelin: 040 826 9933
  Sähköposti: info@raatamo.fi
  Yhteyshenkilö: Jussi Konttinen

  Rekisteröidyt

   Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden eli Raatamon palveluita käyttävien henkilöiden tai Raatamon palveluista kiinnostuneiden henkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

   Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja peruste

    Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa palveluiden myynti verkkokaupassa asiakkaille, asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana sekä markkinointi. Rekisteriä käytetään Raatamon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon.  Terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä koskevaa tietoa rajatuilla asiakasryhmillä käytetään valmennuksen suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin ja testauksen ja liikunnanohjauksen turvallisuuden varmistamiseksi. 

    Oikeutemme käsitellä henkilötietoja perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Tietoja käsitellään palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja tuotteiden myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

    Käsittelemme henkilötietoja myös sopimuksen perusteella. Asiakkaan ja Raatamon välillä solmitaan sopimus, kun asiakas hyväksyy toimitusehtomme ja ostaa palvelujamme.

    Käsittelemme henkilötietoja myös suostumuksen perusteella, silloin kun olemme pyytäneet suostumusta sähköisen uutiskirjeen lähettämiseksi. Rajatuilta asiakasryhmiltä kerättävien terveystietojen kerääminen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

    Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, kun käsittelemme tietoja kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi tai luovutamme tietoja viranomaisille.


    Käsiteltävät henkilötiedot

     Rekisterissä käsitellään Raatamon asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

     • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
     • Rekisteröidyn yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero); 
     • Asiakkuushistoria eli käytetyt palvelut ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja toimenpiteet;
     • Sähköisen viestinnän tunnistetietoja sähköpostiliikenteestä sekä verkkosivuilla vierailuista;
     • Rekisteröidyn syntymäaika;
     • Rajatuilta asiakasryhmiltä rekisteröidyn terveystietoja, niiltä osin kuin ne vaikuttavat liikunnan turvallisuuteen;
     • Rajatuilta asiakasryhmiltä rekisteröidyn kuntotestien ja niihin liittyvien mittausten tuloksia;
     • Maksupalveluidemme tuottaja voi maksutavasta riippuen käsitellä myös täydentäviä, palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

     Evästeet

     Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Evästeitä käytetään toiminnallisuuden mahdollistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Ne voivat olla välttämättömiä esimerkiksi verkkokaupan toiminnallisuuksien kannalta.  Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimen asetuksia sekä poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. 

     Säännönmukaiset tietolähteet

     Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. Maksupalvelumme tuottaja voi maksutavasta riippuen käyttää myös täydentäviä tietolähteitä.

     Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

      Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kannettavien tietokoneiden ja pilvipalveluiden käyttö vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka myönnetään vain tarpeelliselle määrälle rekisterinpitäjän henkilökuntaa. Tietokoneet ja tallennusmediat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla.

      Olemme sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja lukuumme käsittelevät yhteistyökumppanit ovat omalta osaltaan sitoutuneet henkilötietojen suojaamiseen. 

      Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

       Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

       Rekisterinpitäjä hyödyntää muita palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

       Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

        Jotkut käyttämiemme pilvipalveluiden palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi USA:ssa. Käytämme vain tunnettuja palveluntarjoajia, jotka pystyvät osoittamaan suhtautuvansa tietoturvaan sekä yksityisyydensuojaan vakavasti.

        Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

        Henkilötietojen säilytysaika

         Säilytämme tilaustietoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin olet viimeisen kerran ostanut meiltä palveluja.

         • Säilytämme kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot, kuten tilaustiedot, kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty. 
         • Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme henkilötietojasi sen osalta niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. 
         • Säilytämme asiakkuuteesi hoitamiseksi kerättäviä muita henkilötietoja asiakkuutesi ajan.

         Rekisteröidyn oikeudet

         Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

         Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

         • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
         • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot;
         • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
         • vaatia henkilötietojensa poistamista;
         • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

         Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

         Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

          Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

          Yhteydenotot

           Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@raatamo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

           Raatamo avoin yhtiö
           Katariina Saksilaisen katu 11 b 24
           00560 Helsinki

           Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

            Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.11.2021.

            Ostoskorisi on tyhjä

            Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

            Suodata tuotteita

            Toimitusehdot

            Nämä toimitusehdot ovat voimassa 30.11.2021 alkaen.

            Verkkokauppa

            Raatamo avoin yhtiö
            Katariina Saksilaisen katu 11 B 24
            00560 Helsinki

            +358408269933
            info@raatamo.fi
            raatamo.fi
            2638719-4

            Kauppa myy palveluita ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

            Tilaaminen

            Palvelut ja tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa tai liikuntaeduilla erillisen ohjeen mukaisesti. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

            Maksaminen ja maksutavat

            Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Paytrailin ehdot. Paytrailin maksupalveluehtoihin voit tutustua täällä: https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot 

            Liikuntapalveluiden maksu voidaan suorittaa myös liikuntaeduilla tilauksen lähettämisen jälkeen. 

            Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Raatamo yleiset ehdot.

            Tilaus- ja maksuvahvistus

            Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että sinulle toimitettu sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien palveluiden tai tuotteiden kanssa.

            Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

            Raatamo avoin yhtiö
            Katariina Saksilaisen katu 11 B 24
            00560 Helsinki

            +358408269933
            info@raatamo.fi
            raatamo.fi
            2638719-4

            Toimitustavat ja -kulut

            Liikuntapalveluihin osallistutaan sähköpostitse toimitettavien ohjeiden mukaisesti, palvelusta riippuen paikan päällä tai verkossa. Niiden toimittaminen katsotaan tapahtuneeksi kun osallistuja on saanut ohjeet. Verkkovälitteisten palveluiden toimittamisessa käytettävät ohjelmistot on kuvattu palvelunkuvauksessa ja ohjeissa. Kuluttaja-asiakkaille myytävissä liikuntapalveluissa ei ole erillisiä toimituskuluja.

            Osa tuotteista, kuten lahjakortit, voidaan toimittaa sekä sähköpostitse että fyysisinä tuotteina postitse.

            Fyysisten tuotteiden toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

            Toimitusaika

            Liikuntapalvelut toteutetaan tuotekuvauksessa olevan aikataulun mukaisesti. Liikuntapalveluiden hyödyntämiseen tarvittavat ohjeet toimitetaan noin viikkoa ennen palvelun alkua, tai mikäli tilaus tehdään tämän jälkeen, mahdollisimman viivytyksittä tilauksen jälkeen, aina viimeistään ennen palvelun alkua. Pidätämme oikeuden pakottavista syistä johtuviin pieniin muutoksiin, esimerkiksi liikuntapalvelujakson yksittäisen treenin ajankohdan muuttumiseen sairastapauksissa.

            Pidätämme oikeuden perua ryhmäliikuntajakso, ellei sen minimiosallistujamäärä täyty ennen jakson alkua. Tällöin palautamme teille viivytyksettä kaikki teiltä saamamme suoritukset. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

            Fyysisissä tuotteissa yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

            Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

            Palautusehdot

            Peruuttamisoikeus

            Asiakkaan ostamilla liikuntapalveluilla, joilla on palvelukuvauksessa ilmoitettu aikataulu, ei ole palautusoikeutta. Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun asiakas on saanut ohjeet palveluun osallistumiseen.

            Liikuntapalvelun tilaus voidaan perua tai osallistumisoikeus siirtää tuleviin vastaaviin palveluihin pitkäaikaisissa sairaus- tai loukkaantumistapauksissa. Pitkäaikaiseksi katsotaan kolmen tai useamman viikon poissaolon aiheuttava tilanne. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Liittäkää mukaan lääkärintodistus tai vastaava selvitys tilanteesta. Asiakas on velvollinen maksamaan tilauksestaan jo käytettyä palvelun osaa vastaavan osuuden kokonaishinnasta.

            Teillä on oikeus peruuttaa fyysisen tuotteen tai lahjakortin tilaamista koskeva sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

            Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

            Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

            Peruuttamisen vaikutukset

            Jos peruutatte sopimuksen fyysisen tuotteen tai lahjakortin tilauksesta, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

            Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

            Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

            Lunastamaton palvelu tai tuote

            Liikuntapalveluilla, joille on tuotekuvauksessa ilmoitettu aikataulu, ei ole palautusoikeutta, eikä niiden käyttämättä jättäminen luonnollisesti oikeuta myöskään peruutukseen.  

            Fyysisen tuotteen lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

            Ongelmatilanteet

            Mikäli palvelu tai tuote ei jostain syystä vastaa tilaustasi tai tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, sinun täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.